Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.09.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.09.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.09.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.09.2021:

  • Thời gian: 8:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Biên Bản Họp Chính Sách Tiền Tệ của Ngân Hàng Dự Trữ Australia (RBA) là bản ghi chép chi tiết cuộc họp thiết lập chính sách gần đây nhất của ngân hàng, hàm chứa cái nhìn sâu sắc từ bên trong hoàn cảnh kinh tế ảnh hưởng đến quyết định lãi suất.

Biên bản mang tính “bồ câu” (dovish) nhiều hơn dự báo được coi là tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD, trong khi đó biên bản mang tính “diều hâu” (hawkish) nhiều hơn dự báo được coi là tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD.

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 21.09.2021: Giấy Phép Xây Dựng – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Giấy Phép Xây Dựng đo lường sự thay đổi trong số lượng giấy phép xây dựng mới do chính phủ ban hành. Giấy phép xây dựng là một chỉ báo quan trọng về nhu cầu thị trường nhà ở.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
21/09/2021 (Tháng 8)   1.600M 1.630M
18/08/2021 (Tháng 7) 1.635M 1.610M 1.594M
20/07/2021 (Tháng 6) 1.598M 1.700M 1.683M
16/06/2021 (Tháng 5) 1.681M 1.730M 1.733M
18/05/2021 (Tháng 4) 1.760M 1.770M 1.755M
16/04/2021 (Tháng 3) 1.766M 1.750M 1.720M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *