Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022

Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022: Anh Quốc – Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) YoY

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/06/2022 (Tháng 5)   9.1% 9.0%
18/05/2022 (Tháng 4) 9.0% 9.1% 7.0%
13/04/2022 (Tháng 3) 7.0% 6.7% 6.2%
23/03/2022 (Tháng 2) 6.2% 5.9% 5.5%
16/02/2022 (Tháng 1) 5.5% 5.4% 5.4%
19/01/2022 (Tháng 12) 5.4% 5.2% 5.1%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.06.2022: Canada – Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi MoM

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) Lõi đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. CPI đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. Nó là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/06/2022 (Tháng 5)   0.4% 0.7%
18/05/2022 (Tháng 4) 0.7% 0.4% 1.0%
20/04/2022 (Tháng 3) 1.0% 0.5% 0.8%
16/03/2022 (Tháng 2) 0.8% 0.8%
16/02/2022 (Tháng 1) 0.8% 0.0% 0.0%
19/01/2022 (Tháng 12) 0.0% 0.6%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *