Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.12.2020

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 22.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.12.2020: Doanh Số Bán Lẻ – Úc

  • Thời gian: 7:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD
Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/12/2020   1,4%
04/12/2020 (Tháng 10) 1,4% 1,6% -1,1%
20/11/2020 (Tháng 10) 1,6% -1,5% -1,1%
04/11/2020 (Tháng 9) -1,1% -1,5% -4,0%
02/10/2020 (Tháng 8) -4,0% -4,2% 3,2%
04/09/2020 (Tháng 7) 3,2% 3,3% 2,7%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.12.2020: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/12/2020 (Quý 3) 15,5% 15,5%
12/11/2020 (Quý 3) 15,5% 15,8% -19,8%
30/09/2020 (Quý 2) -19,8% -20,4% -2,2%
12/08/2020 (Quý 2) -20,4% -20,5% -2,2%
30/06/2020 (Quý 1) -2,2% -2,0% 0,0%
13/05/2020 (Quý 1) -2,0% -2,5% 0,0%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 22.12.2020: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
22/12/2020 (Quý 3)   33,1% -31,4%
25/11/2020 (Quý 3) 33,1% 33,2% 33,1%
29/10/2020 (Quý 3) 33,1% 31,0% -31,4%
30/09/2020 (Quý 2) -31,4% -31,7% -5,0%
27/08/2020 (Quý 2) -31,7% -32,5% -5,0%
30/07/2020 (Quý 2) -32,9% -34,1% -5,0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *