Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 23.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.03.2021: Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/03/2021 (Tháng 1)   4,9% 4,7%
23/02/2021 (Tháng 12) 4,7% 4,1% 3,7%
26/01/2021 (Tháng 11) 3,6% 2,9% 2,8%
15/12/2020 (Tháng 10) 2,7% 2,2% 1,3%
10/11/2020 (Tháng 9) 1,3% 1,0% 0,1%
13/10/2020 (Tháng 8) 0,0% -0,6% -1,0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.03.2021: Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/03/2021 (Tháng 2)   -20,0K
23/02/2021 (Tháng 1) -20,0K 35,0K -20,4K
26/01/2021 (Tháng 12) 7,0K 35,0K 38,1K
15/12/2020 (Tháng 11) 64,3K 50,0K -29,8K
10/11/2020 (Tháng 10) -29,8K 50,0K -40,2K
13/10/2020 (Tháng 9) 28,0K 78,8K 73,7K

NHẬN TƯ VẤN!!!

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.03.2021: Doanh Số Bán Nhà Mới – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 21:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Nhà Mới đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó. Báo cáo này có khuynh hướng tác động mạnh hơn khi nó được phát hành trước chỉ số Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại vì các báo cáo đó tương quan chặt chẽ với nhau.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/03/2021 (Tháng 2)   875K 923K
24/02/2021 (Tháng 1) 923K 855K 885K
28/01/2021 (Tháng 12) 842K 865K 829K
23/12/2020 (Tháng 11) 841K 995K 945K
25/11/2020 (Tháng 10) 999K 970K 1,002K
26/10/2020 (Tháng 9) 959K 1,025K 994K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *