Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.12.2020

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 23.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.12.2020: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/12/2020   885K 885K
17/12/2020 885K 800K 862K
10/12/2020 853K 725K 716K
03/12/2020 712K 775K 787K
25/11/2020 778K 730K 748K
19/11/2020 742K 707K 711K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.12.2020: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Canada

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe một nền kinh tế. Canada phát hành dữ liệu GDP mới trên cơ sở hàng tháng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/12/2020 (Tháng 10)   0,3% 0,8%
01/12/2020 (Tháng 9) 0,8% 0,9% 0,9%
30/10/2020 (Tháng 8) 1,2% 0,9% 3,1%
30/09/2020 (Tháng 7) 3,0% 3,0% 6,5%
28/08/2020 (Tháng 6) 6,5% 5,6% 4,8%
31/07/2020 (Tháng 5) 4,5% 3,5% -11,7%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 23.12.2020: Dự Trữ Dầu Thô – Hoà Kỳ

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
23/12/2020   -3,250M -3,135M
16/12/2020 -3,135M -1,937M 15,189M
09/12/2020 15,189M -1,424M -0,679M
02/12/2020 -0,679M -2,358M -0,754M
25/11/2020 -0,754M 0,127M 0,768M
18/11/2020 0,768M 1,650M 4,278M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *