Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.03.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.03.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 25.03.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.03.2021:

  • Thời gian: 15:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CHF

Các thành viên ban quản trị Ngân Hàng Quốc Gia Thụy Sỹ (SNB) đi tới sự đồng thuận về việc đặt ra một phạm vi mức lãi suất mục tiêu. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng CHF, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng CHF.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/03/2021   -0,75%
17/12/2020 -0,75% -0,75% -0,75%
24/09/2020 -0,75% -0,75% -0,75%
18/06/2020 -0,75% -0,75% -0,75%
19/03/2020 -0,75% -0,75% -0,75%
12/12/2019 -0,75% -0,75% -0,75%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.03.2021: 

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/03/2021 (Quý 4)   4,1% 33,4%
25/02/2021 (Quý 4) 4,1% 4,2% 4,0%
28/01/2021 (Quý 4) 4,0% 4,0% 33,4%
22/12/2020 (Quý 3) 33,4% 33,1% -31,4%
25/11/2020 (Quý 3) 33,1% 33,2% 33,1%
29/10/2020 (Quý 3) 33,1% 31,0% -31,4%

NHẬN TƯ VẤN!!!

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.03.2021: 

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/03/2021   730K 770K
18/03/2021 770K 700K 725K
11/03/2021 712K 725K 754K
04/03/2021 745K 750K 736K
25/02/2021 730K 838K 841K
18/02/2021 861K 765K 848K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *