Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2020

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 25.11.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2020: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.
.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/11/2020 (Quý 3)   33,2% 33,1%
29/10/2020 (Quý 3) 33,1% 31,0% -31,4%
30/09/2020 (Quý 2) -31,4% -31,7% -5,0%
27/08/2020 (Quý 2) -31,7% -32,5% -5,0%
30/07/2020 (Quý 2) -32,9% -34,1% -5,0%
25/06/2020 (Quý 1) -5,0% -5,0% 2,1%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2020: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Ban Đâu – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.
.
Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/11/2020   730K 742K
19/11/2020 742K 707K 711K
12/11/2020 709K 735K 757K
05/11/2020 751K 732K 758K
29/10/2020 751K 775K 791K
22/10/2020 787K 860K 842K

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2020: Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần của số lượng thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ sẽ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/11/2020   -0,333M 0,768M
18/11/2020 0,768M 1,650M 4,278M
12/11/2020 4,278M -0,913M -7,998M
04/11/2020 -7,998M 0,890M 4,320M
28/10/2020 4,320M 1,230M -1,001M
21/10/2020 -1,001M -1,021M -3,818M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *