Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021: Đức – Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) QoQ

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) là thước đo rộng nhất hoạt động kinh tế và là chỉ số quan trọng về sức khỏe nền kinh tế. Sự thay đổi phần trăm hàng quý trong GDP cho biết tỷ lệ tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/11/2021 (Quý 3)   1.8% 1.8%
29/10/2021 (Quý 3) 1.8% 2.2% 1.9%
24/08/2021 (Quý 2) 1.6% 1.5% -1.8%
30/07/2021 (Quý 2) 1.5% 2.0% -2.1%
25/05/2021 (Quý 1) -1.8% -1.7% 0.3%
30/04/2021 (Quý 1) -1.7% -1.5% 0.5%

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 25.11.2021: Đức – Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Môi Trường Tiêu Dùng của Gfk Đức đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế. Dữ liệu được biên soạn từ một cuộc khảo sát khoảng 2.000 người tiêu dùng, yêu cầu người trả lời đánh giá mức độ tương đối giữa các điều kiện kinh tế trong quá khứ và tương lai.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/11/2021 (Tháng 12)   -0.5 0.9
27/10/2021 (Tháng 11) 0.9 -0.5 0.4
28/09/2021 (Tháng 10) 0.3 -1.6 -1.1
26/08/2021 (Tháng 9) -1.2 -0.7 -0.4
28/07/2021 (Tháng 8) -0.3 1.0 -0.3
25/06/2021 (Tháng 7) -0.3 -4.0 -6.9

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *