Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.01.2021: Chỉ số niềm tin tiêu dùng

Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.01.2021: Chỉ số niềm tin tiêu dùng

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 26.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.01.2021: Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Chỉ Số Thu Nhập Trung Bình đo lường sự thay đổi trong mức giá mà các công ty và chính phủ trả tiền cho lao động, bao gồm các khoản thưởng. Số liệu Thu Nhập Trung Bình mang đến cho chúng ta dấu hiệu tốt về tăng trưởng thu nhập cá nhân trong một tháng nhất định.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/01/2021 (Tháng 11)   2,9% 2,7%
15/12/2020 (Tháng 10) 2,7% 2,2% 1,3%
10/11/2020 (Tháng 9) 1,3% 1,0% 0,1%
13/10/2020 (Tháng 8) 0,0% -0,6% -1,0%
15/09/2020 (Tháng 7) -1,0% -1,3% -1,2%
11/08/2020 (Tháng 6) -1,2% -1,1% -0,3%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.01.2021: Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp – Anh Quốc

  • Thời gian: 14:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: GBP

Thay Đổi Trợ Cấp Thất Nghiệp đo lường sự thay đổi số lượng người thất nghiệp tại Anh Quốc trong tháng báo cáo. Xu hướng tăng biểu thị tình trạng yếu kém trong thị trường lao động, kéo theo tác động đi xuống với chi tiêu của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng GBP, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng GBP.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/01/2021 (Tháng 12)   35,0K 64,3K
15/12/2020 (Tháng 11) 64,3K 50,0K -29,8K
10/11/2020 (Tháng 10) -29,8K 50,0K -40,2K
13/10/2020 (Tháng 9) 28,0K 78,8K 73,7K
15/09/2020 (Tháng 8) 73,7K 100,0K 69,9K
11/08/2020 (Tháng 7) 94,4K 10,0K -28,1K

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.01.2021: Niềm Tin Tiêu Dùng của CB – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Niềm Tin Tiêu Dùng của Hội Đồng Hội Nghị (Conference Board – CB) đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế. Đây là một chỉ báo hàng đầu vì nó có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Số liệu càng cao chứng tỏ niềm lạc quan của người tiêu dùng càng cao.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/01/2021 (Tháng 1)   89,0 88,6
22/12/2020 (Tháng 12) 88,6 97,0 92,9
24/11/2020 (Tháng 11) 96,1 98,0 101,4
27/10/2020 (Tháng 10) 100,9 102,0 101,3
29/09/2020 (Tháng 9) 101,8 89,2 86,3
25/08/2020 (Tháng 8) 84,8 93,0 91,7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *