Home » Chưa phân loại » Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 26.02.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021: Sản Lượng Công Nghiệp – Nhật Bản

 • Thời gian: 6:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
16/03/2021 (Tháng 1)   -1,6%
25/02/2021 (Tháng 1)   4,0% -1,0%
15/02/2021 (Tháng 12) -1,0% -1,6%
28/01/2021 (Tháng 12) -1,6% -1,5% -0,5%
18/01/2021 (Tháng 11) -0,5% 0,0%
27/12/2020 (Tháng 11) 0,0% 1,2% 4,0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021: Doanh Số Bán Lẻ – Nhật Bản

 • Thời gian: 6:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Doanh Số Bán Lẻ (Retail Sales) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bán lẻ. Nó là một chỉ báo trước nhất về chi tiêu tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế tổng thể.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
25/02/2021 (Tháng 1)   -2,6% -0,2%
27/01/2021 (Tháng 12) -0,3% -0,4% 0,6%
24/12/2020 (Tháng 11) 0,7% 1,7% 11,9%
29/11/2020 (Tháng 10) 6,4% -7,7% -8,7%
28/10/2020 (Tháng 9) -8,7% -7,7% -1,9%
29/09/2020 (Tháng 8) -1,9% -3,5% -2,9%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Pháp

 • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/02/2021 (Quý 4)   -1,3% -1,3%
29/01/2021 (Quý 4) -1,3% -4,0% 18,5%
27/11/2020 (Quý 3) 18,7% 18,2% 13,7%
30/10/2020 (Quý 3) 18,2% 15,4% -13,7%
28/08/2020 (Quý 2) -13,8% -13,8% -5,3%
31/07/2020 (Quý 2) -13,8% -15,3% -5,9%

4. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.02.2021: Cán Cân Thương Mại Hàng Hóa Mỹ

 • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/02/2021 (Tháng 1)   -83,19B
28/01/2021 (Tháng 12) -82,47B -85,49B
30/12/2020 (Tháng 11) -84,82B -80,42B
25/11/2020 (Tháng 10) -80,29B -79,36B
28/10/2020 (Tháng 9) -79,37B -83,11B
29/09/2020 (Tháng 8) -82,94B -80,11B

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *