Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.10.2021

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.10.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.10.2021: Niềm Tin Tiêu Dùng – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Niềm Tin Tiêu Dùng của Hội Đồng Hội Nghị (Conference Board – CB) đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế. Đây là một chỉ báo hàng đầu vì nó có thể dự báo chi tiêu của người tiêu dùng, đóng một vai trò chủ yếu trong hoạt động kinh tế tổng thể. Số liệu càng cao chứng tỏ niềm lạc quan của người tiêu dùng càng cao.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/10/2021 (Tháng 10)   108.8 109.3
28/09/2021 (Tháng 9) 109.3 114.5 115.2
31/08/2021 (Tháng 8) 113.8 124.0 125.1
27/07/2021 (Tháng 7) 129.1 123.9 128.9
29/06/2021 (Tháng 6) 127.3 119.0 120.0
25/05/2021 (Tháng 5) 117.2 119.2 117.5

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 26.10.2021: Doanh Số Bán Nhà Mới – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Doanh Số Bán Nhà Mới đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó. Báo cáo này có khuynh hướng tác động mạnh hơn khi nó được phát hành trước chỉ số Doanh Số Bán Nhà Hiện Tại vì các báo cáo đó tương quan chặt chẽ với nhau.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
26/10/2021 (Tháng 9)   755K 740K
24/09/2021 (Tháng 8) 740K 714K 729K
24/08/2021 (Tháng 7) 708K 700K 701K
26/07/2021 (Tháng 6) 676K 800K 724K
23/06/2021 (Tháng 5) 769K 870K 817K
25/05/2021 (Tháng 4) 863K 970K 917K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *