Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.01.2021: Dự trữ dầu thô Mỹ

Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.01.2021: Dự trữ dầu thô Mỹ

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 27.01.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.01.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng

  • Thời gian: 7:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: AUD

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng AUD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng AUD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/01/2021 (Quý 4) 0,9% 0,7% 1,6%
28/10/2020 (Quý 3) 1,6% 1,5% -1,9%
29/07/2020 (Quý 2) -1,9% -20% 0,3%
29/04/2020 (Quý 1) 0,3% 0,2% 0,7%
29/01/2020 (Quý 4) 0,7% 0,6% 0,5%
30/10/2019 (Quý 3) 0,5% 0,5% 0,6%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.01.2021: Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 20:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đơn Đặt Hàng Hóa Lâu Bền Lõi (Core Durable Goods Orders) đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị những đơn hàng mới đối với những hàng hóa được sản xuất có độ bền cao, ngoại trừ các hạng mục vận tải. Bởi vì các đơn hàng máy bay rất biến động, số lượng lõi mang đến tiêu chuẩn đo lường tốt hơn về xu hướng đặt hàng. Số liệu cao hơn biểu thị rằng hoạt động sản xuất gia tăng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/01/2021 (Tháng 12)   0,5% 0,4%
23/12/2020 (Tháng 11) 0,4% 0,5% 1,9%
25/11/2020 (Tháng 10) 1,3% 0,5% 1,5%
27/10/2020 (Tháng 9) 0,8% 0,4% 1,0%
25/09/2020 (Tháng 8) 0,4% 1,2% 3,2%
26/08/2020 (Tháng 7) 2,4% 2,0% 4,0%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.01.2021: Dự Trữ Dầu Thô – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Dự Trữ Dầu Thô của Cơ Quan Quản Lý Thông Tin Năng Lượng (EIA) đo lường sự thay đổi hàng tuần trong số thùng dầu thô thương mại được nắm giữ bởi các công ty Mỹ. Mức độ dự trữ ảnh hưởng tới giá sản phẩm dầu mỏ, điều này có thể có tác động lên lạm phát.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/01/2021   0,430M 4,351M
22/01/2021 4,351M -1,167M -3,247M
13/01/2021 -3,247M -2,266M -8,010M
06/01/2021 -8,010M -2,133M -6,065M
30/12/2020 -6,065M -2,583M -0,562M
23/12/2020 -0,562M -3,186M -3,135M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *