Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021

Cập nhật nhanh nhất những Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021: Nhật Bản – Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc sẽ đo lường tỷ lệ giữa các hồ sơ xin việc và việc làm trên thực tế. Đây là một chỉ báo về tình trạng việc làm của nền kinh tế. Số liệu thực tế cao hơn dự báo có thể coi là dấu hiệu tích cực đối với đồng JPY, trong khi số liệu thực tế thấp hơn dự báo có thể coi là dấu hiệu tiêu cực.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/12/2021 (Tháng 11)   1.16 1.15
29/11/2021 (Tháng 10) 1.15 1.17 1.16
28/10/2021 (Tháng 9) 1.16 1.14 1.14
30/09/2021 (Tháng 8) 1.14 1.14 1.15
30/08/2021 (Tháng 7) 1.15 1.12 1.13
29/07/2021 (Tháng 6) 1.13 1.10 1.09

NHẬN TƯ VẤN!!!

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 27.12.2021: Nhật Bản – Sản Lượng Công Nghiệp MoM

  • Thời gian: 13:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: JPY

Dữ liệu Sản Lượng Công Nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng được điều chỉnh theo lạm phát được sản xuất bởi các nhà sản xuất, khu mỏ và các tiện ích.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo nên được coi là mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng JPY, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo nên được coi là mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng JPY.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
27/12/2021 (Tháng 11)   4.8% 1.8%
14/12/2021 (Tháng 10) 1.8% 1.1%
29/11/2021 (Tháng 10) 1.1% 1.8% -5.4%
15/11/2021 (Tháng 9) -5.4% -5.4%
28/10/2021 (Tháng 9) -5.4% -3.2% -3.6%
14/10/2021 (Tháng 8) -3.6% -3.2%

NHẬN TƯ VẤN!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *