Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 28.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế ngày 28.12.2020

Sự Kiện Kinh Tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 28.12.2020, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 28.12.2020: Tổng Số Người Tìm Việc – Pháp

  • Thời gian: 18:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: TRUNG BÌNH
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR
Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
28/12/2020   3,549.7K
25/11/2020 3,549.7K 3,606.3K
27/10/2020 3,606.3K 3,621.5K
25/09/2020 3,621.5K 3,792.5K
26/08/2020 3,792.5K 3,964.7K
27/07/2020 3,964.7K 4,167.4K
.

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 28.12.2020: Chỉ Số Kinh Doanh Mfg Fed chi nhánh Dallas – Hoa Kỳ

  • Thời gian: 22:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: THẤP
  • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Cục Dự trữ Liên bang chi nhánh Dallas tiến hành cuộc Khảo Sát Triển Vọng Sản Xuất ở Texas hàng tháng để có được sự đánh giá kịp thời về hoạt động nhà máy ở bang. Các hãng được hỏi về việc sản lượng, việc làm, đơn đặt hàng, giá cả và các chỉ báo khác đã tăng, giảm hay vẫn không thay đổi trong tháng trước. Những câu trả lời của cuộc khảo sát được sử dụng để tính toán chỉ số cho mỗi chỉ báo. Mỗi chỉ số được tính toán bằng cách lấy tỷ lệ phần trăm số người báo cáo sự gia tăng trừ đi tỷ lệ phần trăm báo cáo sự suy giảm. Khi cổ phần của các hãng báo cáo một sự gia tăng vượt quá cổ phần của những hãng báo cáo sự giảm xuống, thì chỉ số sẽ lớn hơn 0, ám chỉ rằng chỉ báo đã tăng qua tháng trước đó. Khi cổ phần của các hãng báo cáo một sự giảm xuống vượt quá cổ phần của những hãng báo cáo sự gia tăng, thì chỉ số sẽ nhỏ hơn 0, ám chỉ rằng chỉ báo đã giảm đi qua tháng trước đó. Chỉ số sẽ bằng 0 khi số lượng các hãng báo cáo sự gia tăng bằng với số lượng các hãng báo cáo sự giảm xuống.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
28/12/2020 (Tháng 12)   12.0
30/11/2020 (Tháng 11) 12.0 19.8
26/10/2020 (Tháng 10) 19.8 13.6
28/09/2020 (Tháng 9) 13.6 8.0
31/08/2020 (Tháng 8) 8.0 -3.0
27/07/2020 (Tháng 7) -3.0 -6.1
.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *