Home » Thị trường Hàng ngày » Sự kiện kinh tế » Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 29.04.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021: Quyết Định Lãi Suất – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 1:00 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Các thành viên Ủy Ban Thị Trường Mở Liên Bang (FOMC) bỏ phiếu về việc đặt mức lãi suất. Các nhà giao dịch theo dõi sự thay đổi lãi suất một cách chặt chẽ vì các lãi suất ngắn hạn là yếu tố chính trong việc định giá tiền tệ.

Lãi suất thực cao hơn dự báo mang tính tích cực/xu hướng tăng giá đối với đồng USD, trong khi đó lãi suất thấp hơn dự báo tác động tiêu cực/xu hướng giảm giá đối với đồng USD.

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021: Chỉ báo Thay Đổi Thất Nghiệp – Đức

 • Thời gian: 14:55 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ báo Thay Đổi Thất Nghiệp (Unemployment Change) ở Đức đo lường sự thay đổi trong số lượng người thất nghiệp trong tháng trước.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/04/2021 (Tháng 4)   -10K -8K
31/03/2021 (Tháng 2) -8K -13K -36K
02/03/2021 (Tháng 2) 9K -13K -37K
29/01/2021 (Tháng 1) -41K 6K -40K
05/01/2021 (Tháng 12) -37K 10K -40K
01/12/2020 (Tháng 11) -39K 8K -38K

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là một thước đo rộng nhất của hoạt động kinh tế và là chỉ báo cơ bản của sức khỏe nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/04/2021 (Quý 1)   6.1% 4.3%
25/03/2021 (Quý 4) 4.3% 4.1% 33.4%
25/02/2021 (Quý 4) 4.1% 4.2% 4.0%
28/01/2021 (Quý 4) 4.0% 4.0% 33.4%
22/12/2020 (Quý 3) 33.4% 33.1% -31.4%
25/11/2020 (Quý 3) 33.1% 33.2% 33.1%

4. Sự Kiện Kinh Tế ngày 29.04.2021: Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu – Hoa Kỳ

 • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
 • Tầm quan trọng: CAO
 • Tiền tệ ảnh hưởng: USD

Đề Nghị Trợ Cấp Thất Nghiệp Lần Đầu (Initial Jobless Claims) đo lường số lượng các cá nhân lần đầu tiên nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp trong tuần qua. Đây là dữ liệu kinh tế sớm nhất của Mỹ, nhưng tác động của nó lên thị trường khác nhau qua các tuần.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng USD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng USD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
29/04/2021   549K 547K
22/04/2021 547K 617K 586K
15/04/2021 576K 700K 769K
08/04/2021 744K 680K 728K
01/04/2021 719K 680K 658K
25/03/2021 684K 730K 781K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *