Home » Thị trường Hàng ngày » Sự Kiện Kinh Tế ngày 30.04.2021

Sự Kiện Kinh Tế ngày 30.04.2021

Sự kiện kinh tế

Cập nhật nhanh nhất những Sự kiện kinh tế ngày 30.04.2021, để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý nhất.

>>> Xem thêm: Chiến lược đầu tư Forex hàng ngày

1. Sự Kiện Kinh Tế ngày 30.04.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Đức

  • Thời gian: 15:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) là thước đo rộng nhất hoạt động kinh tế và là chỉ số quan trọng về sức khỏe nền kinh tế. Sự thay đổi phần trăm hàng quý trong GDP cho biết tỷ lệ tăng trưởng của toàn thể nền kinh tế.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
30/04/2021 (Quý 1)   -1.5% 0.3%
24/02/2021 (Quý 4) 0.3% 0.1% 8.5%
29/01/2021 (Quý 4) 0.1% 8.5%
24/11/2020 (Quý 3) 8.5% 8.2% -9.7%
30/10/2020 (Quý 3) 8.2% 7.3% -9.8%
25/08/2020 (Quý 2) -9.7% -10.1% -2.0%

2. Sự Kiện Kinh Tế ngày 30.04.2021: Chỉ Số Giá Tiêu Dùng – châu Âu

  • Thời gian: 16:00 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: EUR

Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) đo lường những thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ từ khía cạnh người tiêu dùng. Đây là cách thức chính để đo lường sự thay đổi trong xu hướng thu mua và lạm phát.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng EUR, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng EUR.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
19/05/2021 (Tháng 4)   1.3% 1.3%
30/04/2021 (Tháng 4)   1.6% 1.3%
16/04/2021 (Tháng 3) 1.3% 1.3% 0.9%
31/03/2021 (Tháng 3) 1.3% 1.3% 0.9%
17/03/2021 (Tháng 2) 0.9% 0.9% 0.9%
02/03/2021 (Tháng 2) 0.9% 0.9% 0.9%

3. Sự Kiện Kinh Tế ngày 30.04.2021: Tổng Sản Phẩm Quốc Nội – Canada

  • Thời gian: 19:30 (giờ Việt Nam)
  • Tầm quan trọng: CAO
  • Tiền tệ ảnh hưởng: CAD

Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (GDP) đo lường sự thay đổi theo tỷ lệ hàng năm hóa giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế sản xuất ra. Nó là thước đo hoạt động kinh tế rộng nhất và là chỉ báo chính về sức khỏe một nền kinh tế. Canada phát hành dữ liệu GDP mới trên cơ sở hàng tháng.

Số liệu thực tế cao hơn dự báo thường mang tính tích cực/xu hướng tăng đối với đồng CAD, trong khi đó số liệu thực tế thấp hơn dự báo thường mang tính tiêu cực/xu hướng giảm đối với đồng CAD.

Ngày Phát Hành Thực tế Dự báo Trước đó
30/04/2021 (Tháng 2)   0.5% 0.7%
31/03/2021 (Tháng 1) 0.7% 0.5% 0.1%
02/03/2021 (Tháng 12) 0.1% 0.3% 0.8%
29/01/2021 (Tháng 11) 0.7% 0.4% 0.4%
23/12/2020 (Tháng 10) 0.4% 0.3% 0.8%
01/12/2020 (Tháng 9) 0.8% 0.9% 0.9%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *